ZALOŽBA

Apokalipsa v stari grščini ne pomeni katastrofe, nima grozljivega in mračnega privzoka, niti ni nekaj zgolj skrivnega niti skrivnostnega. Nasprotno, apokalypsis, pomeni odkrivanje, razodevanje in odstiranje.

Apokalipsa je založba, pomembna za slovenski kulturni prostor in razvoj ustvarjalnosti na različnih področjih. Pomeni prostor, ki je odprt različnim ljudem in idejam. V ospredju je združenje žive kulture, gre za neformalno skupino sodelavcev – pesnikov, filozofov, esejistov, znanstvenikov, pisateljev, umetnikov, slikarjev in drugih. Povezujemo se skozi dialog in izmenjavo, s tem pa ustvarjamo naboj, ki je najpomembnejša podlaga kulturnega napredka.