Knjižna zbirka za testiranje povezave med zbirko in knjigo.